КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОТЕЛЕВСЬКА ЛІКАРНЯ ПЛАНОВОГО ЛІКУВАННЯ" КОТЕЛЕВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Ви завітали на сайт мережі закладів охорони здоров'я Полтавської області

Про підсумки діяльності лікувально – профілактичних закладів району за 2011 рік та напрямки діяльності у 2012 році

Протягом 2011 року діяльність лікувально – профілактичних закладів району була спрямована на забезпечення ефективної реалізації Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», пріоритетний розвиток первинної медико – санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, охорону материнства і дитинства, приближення лікарської медичної допомоги до населення сільської місцевості, профілактику соціально – значущих хвороб, раціональне використання наявних ресурсів.

Повністю збережена мережа ЛПЗ та необхідний кадровий потенціал. Всі лікувально – профілактичні заклади акредитовані.

Для наближення лікарської допомоги до сільських жителів стабільно працює виїзна бригада спеціалістів ЦРЛ. За поточний період здійснено 32 виїзди, проконсультовано 692 хворих, 72 хворих госпіталізовано. В 2010 році здійснено 38 виїздів, проконсультовано 778 хворих, 76 хворих відібрано для госпіталізації в ЦРЛ

Не зареєстровано випадків захворювань на дифтерію, поліомієліт, правець, кір, краснуху, епідпаротит.

Демографічна ситуація в районі, як і в цілому в державі, на протязі останніх років характеризується низьким рівнем народжуваності та високою смертністю населення, що призводить до його від’ємного приросту. Рівень народжуваності в 2011 році зменшився і склав 9,1 на 1 тисячу населення (народилося 184 дитини) проти 9,2 в 2010 році. Знизилася загальна смертність населення на 3,8 % в порівнянні з 2010 роком, рівень смертності склав 17,5 (353 чол.) проти 18,2 в 2010 році. Показник смертності осіб працездатного віку зріс і склав 5,1 на 1000 працездатного населення проти 3,9 в 2010 році.

В структурі смертності провідні місця займають хвороби системи кровообігу, новоутворення, травми на які приходиться 90,3 % всіх причин смерті населення (за 2010 рік ці хвороби були причиною смерті у 84,8 % померлих). Питома вага випадків смерті від серцево – судинних захворювань серед загального числа померлих за 2011 рік зросла і складає 67,4 % проти 65,6 % в 2010 році.

В статево-віковому розрізі смертність продовжує мати характерні і досить стабільні особливості.

Так смертність чоловіків у найактивнішому працездатному віці перевищує смертність жінок у 5,4 рази. На І місці випадки смерті від травм та отруєнь – 39,7 %, на ІІ місці – від хвороб серецево – судинної системи складають 37,9 %, на ІІІ місці – від онкологічних захворювань – 17,3 % від загального числа смертей у осіб працездатного віку.

Окремо хочу зупинитися на основних показниках служб.

Проведений аналіз роботи амбулаторно – поліклінічних закладів району показав, що обсяг надання населенню лікарської допомоги за даними статистичних звітів за 2011 рік дещо зменшився і складає 7,6 відвідувань на 1 мешканця в амбулаторно – поліклінічних умовах проти 8,0, причому кількість профілактичних відвідувань на 1 мешканця складає 4,0 (проти 4,4 в 2010 році). Обсяг надання лікарської допомоги хворим вдома в 2011 році зріс і складає 52,9 відвідувань хворих лікарями вдома на 100 мешканців проти 51,1 в 2010 році. По Милорадівській амбулаторії даний показник склав 12,9, по В.Рублівській АЗПСМ – 20,9 на 100 жителів. Краще даний показник по Деревківській АЗПСМ – 136,6, Більській АЗПСМ – 57,0.

Використання стаціонарозамінюючих структур:

В стаціонарі при поліклініці проліковано 991 хворий, що складає 492,1 на 10 тисяч населення (проти 479,7 в 2010 році). Зросла кількість пролікованих хворих в стаціонарах вдома і становить 907 хворих (проти 705 в 2010 році), даний показник на 10 тисяч населення складає 450,3 (проти 348,6 в 2010 році). Недостатньо дана структура використовувалася у Милорадівській амбулаторії ЗПСМ – 40 хворих – 232,9 на 10 тисяч населення, В.Рублівській АЗПСМ – 96 хворих – 327,7 на 10 тисяч населення. Краще спрацювали стаціонари вдома у Більській АЗПСМ – 51 хворий – 499,0 на 10 тисяч населення, Деревківській АЗПСМ – 63 хворих – 628,7 на 10 тисяч населення.

Середній термін лікування склав в стаціонарі вдома – 8,7 дня, в стаціонарі при поліклініці 8,0 дня (проти 8,7 дня та 7,8 дня відповідно в 2010 році).

Відмічається зростання показника первинного виходу на інвалідність серед працездатного населення і складає 30,2 на 10000 населення (проти 25,7 у 2010 р.) та показника первинного виходу на інвалідність серед дитячого населення до 25,9 проти 14,0 в 2010 році.

По структурі первинного виходу на інвалідність серед працездатного населення: І місце займають захворювання органів кровообігу і становлять 21,3 % від загального числа, ІІ місце – онкозахворювання – 19,6, ІІІ місце – травми та їх наслідки 18,0 %.

Відмічається зменшився показника захворюваності з ТН до 572,4 дні на 100 працюючих (проти 599,7 (- 27,3) в 2010 році), та у випадках до 49,9 на 100 працюючих ( проти 56,2 (- 6,3) в 2010 році). Зростання захворюваності з ТН відмічається лише по 4 нозологічних групах: хвороби сечостатевої системи + 2,4 у випадках та + 28 у днях на 100 працюючих (за рахунок запальних хвороб жіночих тазових органів); хвороби кістково – м’язової системи + 1,3 у випадках, + 17,9 у днях на 100 працюючих; злоякісні новоутворення – ріст на + 0,7 у випадках, + 25,1 у днях; хвороби шкіри та підшкірної клітковини + 0,7 у випадках, + 9,5 у днях (за рахунок інфекції шкіри та підшкірної клітковини).

Середня тривалість випадку зросла до 11,4 дня (проти 11,0 в порівнянні з 2010 роком ).

Показники захворюваності з ТН по галузях: відмічається зменшення даного показника серед медичних працівників на 31,3 у випадках на 100 працюючих та на 311 у днях на 100 працюючих та серед працівників освіти до 36,0 випадків на 100 працюючих (- 10,4) та 376,5 днів на 100 працюючих (- 84,2). Серед працівників сільського господарства відмічається зростання даного показника до 57,8 у випадках (+ 0,2) та до 672,5 у днях (+ 50,4) на 100 працюючих.

Робота відділення по наданню невідкладної медичної допомоги.

Бригадами швидкої медичної допомоги в 2011 році здійснено 9106 виїздів.

Показник звернень за швидкою допомогою за 2011 рік склав 452,1 на 1 тисячу населення (проти 480,7 в 2010 році), питома вага виїздів швидкої допомоги до хворих з хронічними захворюваннями склала 2,6 % (проти 2,7 % в 2010 році).

Онкологічна служба.

Проблема онкологічної захворюваності населення є надзвичайно актуальною, оскільки дана патологія стійко займає провідні місця серед причин, як смертності, так і стійкої втрати працездатності.

Суттєво на своєчасне виявлення онкологічних та хворих з передраковими станами впливає організація та проведення масових профілактичних оглядів населення. При бажаному (100 %) охопленню профоглядами за 2011 рік оглянуто лише 89,8 % населення ( в 2010 році 94,1 %), з них чоловіків оглянуто 97,1 % (проти 96,8 %), жінок 83,7 % (проти 86,3 %). Недостатньо проведено цитологічне обстеження оглянутих жінок і складає 87,6 % (проти 89,2 % в минулому році).

При профоглядах виявлено 24,2 % онкохворих проти 25,8 % в минулому році.

Рівень захворюваності на злоякісні новоутворення в 2011 році зменшився і склав 268,1 на 100 тисяч населення проти 336,3 в 2010 році .

Питома вага новоутворень, виявлених в ІV стадії за 2011 рік складає 27,7 % (проти 27,4 % в 2010 році). Занедбані випадки онкохвороб візуальної локалізації ( ІІІ + ІУ стадія) виявлені у 6 хворих – 23,0 % від загального числа хворих з візуальною локалізацією хвороби проти 25,0 в 2010 році. Діагноз підтверджено морфологічно в 89,6 % випадків (проти 88,7 % в 2010 році).

В 2011 році закінчили спеціальне лікування 62,9 % первинних онкологічних хворих (проти 72,4 % в 2010 році).

Визнано інвалідами 13 онкохворих (з них працездатного віку 12 осіб) проти 8 в 2010 році (всі працездатні). Значно покращилося безоплатне медикаментозне забезпечення онкохворих – в 2011 році онкологічні хворі отримали безоплатно медикаменти на суму 11221,44 грн. (проти 4968 грн. в 2010 році

Зріс показник дорічної летальності і складає 38,9 % (проти 37,0 % в 2010 році). Показник смертності від злоякісних новоутворень склав 228,4 на 100 тисяч населення проти 178,0 в 2010 році на 100 тисяч населення. 61,1 % хворих живуть 5 і більше років (в 2010 році даний показник складав 59,5%).

(онколог Березка Т.А.).

Хірургічна служба.

Відмічається зростання обсягу надання амбулаторної хірургічної допомоги. Число хірургічних відвідувань на 100 мешканців склало 75,6 проти 59,9 в 2010 році. Відмічається зростання показників травматизму серед дітей до 49,2 на 1000 населення (проти 28,1), та серед дорослих до 31,3 (проти 22,4 в 2010 році).

Рівень хірургічної активності нижче минулого року і складає 41,6 % (42,2 % в 2010 році). Питома вага планових операцій в 2011 році склала 43,0 % (проти 46,6 % в 2010 році).

Зареєстровано 12 хворих з ускладненнями виразкової хвороби шлунку і 12 палої кишки (4 хворих з перфорацією та 8 хворих з кровотечею), що складає 5,9 на 10 тисяч населення проти 4,4 в 2010 році (за рахунок збільшення випадків шлунково –кишкової кровотечі).

За поточний період в районі не зареєстровано випадків післяопераційної летальності при гострій хірургічній патології.

(райхірург Старокожко М.Є.)

Акушерсько-гінекологічна служба .

Пріоритетним напрямком роботи даної служби являється проведення диспансерного нагляду за вагітними.

Краще проведена робота по ранньому взяттю вагітних на облік – даний показник складає 78,0 % (проти 77,4 в 2010 році). Відмічається зростання рівня охоплення вагітних двохразовим УЗ – скринінгом до 28 тижнів до 89,0 % (проти 80,2 % в минулому році), виявлено 2 вроджених вади розвитку плоду, проведено переривання вагітності.

Обстеженням на ВІЛ охоплено 100 % вагітних, як і в 2010 році.

В 2011 році закінчили вагітність пологами в ЦРЛ – 138 жінок (75,8 % від загальної кількості пологів в районі), в 2010 році – 130 – 73,5 %.

Відмічається зменшення кількості кесарських розтинів до 10 – 7,2 % від загального числа пологів (в 2010 році – 21 – 16,1 %). Діяльність «Школи відповідального батьківства» задовільна. Проконсультовано 23 шлюбні пари (в 2010 році – 36), проведено 115 партнерських пологів – 83,3 % (в 2010 році – 59,1 %).

В районі недопущено випадків материнської, перинатальної смертності.

Значна увага приділяється виконанню заходів районної програми «Репродуктивне здоров’я населення району до 2015 року» щодо забезпечення цільових груп населення безкоштовними засобами контрацепції.

Проведений переоблік жінок з захворюваннями при яких вагітність та пологи загрожують життю; жінок які опинились у складних життєвих обставинах; молоді 18 – 20 років, жінок з малозабезпечених та багатодітних сімей.

До медичних працівників первинної ланки доведений алгоритм розподілу, обліку та звітності з розповсюдження контрацептивів. Сімейні лікарі щоквартально надають заявку до кабінету планування сім’ї про необхідну кількість засобів контрацепції для забезпечення ними визначених Програмою пільгових категорій населення. Працівниками кабінету планування сім’ї та сімейними лікарями проводиться розповсюдження даних засобів контрацепції серед цільових груп населення. Регулярно проводяться перевірки обліку та якості розповсюдження отриманих контрацептивів у кожному окремо взятому закладі сімейної медицини – недоліків не виявлено.

Згідно затвердженого графіку проведені семінари – тренінги для медичних працівників первинної ланки з питань організації діяльності служби планування сім’ї, методів контрацепції, формування та переобліку цільових груп населення.

Маємо покращення показників по профілактиці небажаної вагітності: зріс рівень загальної контрацепції до 271,0 на 1 тисячу жінок фертильного віку (проти 232,0 в 2010 році), в тому числі ВМС – 193,8 (проти 190,0 в 2010 році); ОК – 77,4 (проти 39,3 в 2010 році). Рівень абортів – 9,9 на 1 тисячу жінок фертильного віку проти 9,7 в 2010 році.

Пологове відділення відповідає всім вимогам впровадження перинатальних технологій. В 2011 році відділення дооснащено холодильною камерою, дихальним мішком Амбу (дитячим), бактерицидною лампою на суму 3,7 тис. грн..

Забезпечена робота кабінету патології шийки матки – придбані відео система до кольпоскопу, щіточки для забору цитологічного матеріалу, одноразові гінекологічні дзеркала на суму 26,2 тис. грн.

В рамках діяльності «Лікарня доброзичлива до дитини» регулярно проводиться теоретична та практична підготовка медичного персоналу з питань сучасного ведення лактації та грудного вигодовування.

(райакушер – гінеколог Старокожко О.М.)

По педіатричній службі

Пріоритетним напрямком даної служби являється медичний нагляд за дітьми першого року життя. Станом на 01.01.2012 року в районі 177 дітей першого року життя, всі діти оглянуті. Стан нагляду за дітьми першого року життя регулярно розглядається на засіданні координаційної ради по контролю за дитячою та материнською смертністю.

В районі зареєстровано 11 соціально неадаптованих сімей, в них виховується 21 дитина, в тому числі до 1 року – 1 дитина. Всі діти оглянуті медичними працівниками та проліковані, 3 дітей оздоровлено в санаторіях. Проводячи роботу з цими сім’ями медичними працівниками вчасно передавалась інформація в службу у справах дітей РДА з приводу невиконання батьками батьківських обов’язків. Всіх звернень – 8. Одна дитина була вилучена із сім’ї і оформлена в притулок.

Відмічається незначне зменшення показників поширеності та захворюваності у дітей до 14 років. Поширеність захворювань серед дітей складає 1636,7 на 1 тисячу дітей проти 1651,1 в 2010 році, захворюваність -1212,8 на 1 тисячу дітей проти 1295,4 в 2010 році. Поширеність інфекційних захворювань склала 31,5 на 1 тисячу дітей проти 45,3 в 2010 році, захворюваність – 28,3 проти 38,6 в 2010 році.

Проблемним залишається виконання плану профілактичних щеплень. Обсяги вакцинації БЦЖ вакциною виконано на 98,1 % проти 94,6 % в 2010 році, ревакцинація проти туберкульозу в 7 років виконана на 43,1 % проти 70,0 % в 2010 році, ревакцинація в 14 років не проводилася. Обсяги вакцинації АКДП вакциною до 1 року – 14,0 % проти 41,4 % в 2010 році, ревакцинації в 18 місяців виконані на 67,5 % проти 35,1 % в 2010 році, АДП в 6 років – 15,1 % проти 100 % в 2010 році. Ревакцинація АДП анатоксином в 14 років – 20 % проти 97,6 % в 2010 році , у 18 років – 14,8 % в 2010 році – 25,0 % . Необхідно відмітити, що не щеплено проти дифтерії в районі 52 дитини – 1,9 % від загального числа дітей, в тому числі дітей до 1 року не щеплено – 16 (11,4 % від підлягаючих). Вакцинація проти поліомієліту проведена на 29,6 % проти 46,2 % в 2010 році. Ревакцинація проти поліомієліту в 18 місяців виконана на 100 % проти 79,1 % в 2010 році, у 6 років 92,8 % проти 79,1 % в 2010 році, 14 років – 97,3 % проти 83,9 % в 2010 році.

Щеплення проти краснухи (дівчатка у 15 років) виконані на 74,0 % проти 57,2 % в 2010 році, паротиту (хлопчики 15 років) на 1,7 % проти 71,3 % у 2010 році. Вакцинація КПК виконана на 65,3 % проти 63,9 %, ревакцинація КПК у 6 років на 42,0 % проти 37,6 %. Вакцинація проти гепатиту до 1 року – 5,4 % (проти 45,7 %).

Згідно наказу головного лікаря Котелевської ЦРЛ № 181 від 12.01.2009 року встановлено склад комісії по перегляду надання тимчасових та довготривалих медичних протипоказань для проведення профілактичних щеплень. Всі випадки протипоказів розглянуті. 3 відмовниками проводиться індивідуальна робота.

Медичні огляди школярів проведені в повному обсязі. Виявлено патології – 1334 випадки, поширеність хвороб серед школярів склала 647,2 на 1 тисячу оглянутих дітей, в тому числі захворюваність 123,7 на 1 тисячу дітей. Серед зареєстрованих захворювань на І місці хвороби органів кровообігу (279 випадків – 135,4 на 1 тисячу дітей), на ІІ місці хвороби кістково – м’язової системи (265 випадків – 128,6 на 1 тисячу дітей), на ІІІ місці хвороби ока (194 випадки – 94,1 на 1 тисячу дітей), на ІУ місці хвороби органів травлення (159 випадків 77,1 на 1 тисячу дітей).

За результатами медичного огляду проведено розподіл учнів по групах здоров’я. До І групи віднесено 693 школярі – 33,6 %, до ІІ групи 811 школярів – 40,7 %, до ІІІ групи 314 школярів – 15,8 %, до ІУ групи 243 школярі – 1,2 %.

Виконання програми підтримки грудного вигодовування.

Досягли 1 року за звітний період 171 дитина, перебували на виключно грудному вигодуванні до 6 міс 129 дітей – 71,9 %; отримували грудне вигодування у віці 12 міс. і більше 94 дітей – 45,6 %.

Випадків малюкової смертності в районі не зареєстровано (проти 10,8 на 1 тисячу новонароджених в 2010 році).

В 2011 році в районі померло 2 дитини, причини смерті: хронічний бронхіт, ДЦП; епілептична енцефалопатія, гідроцефалія (проти 5 в 2010 році),

(райпедіатр Кухарев О.М.)

По терапевтичній службі.

Особливої уваги заслуговує серцево – судинна патологія, яка поширена у 1 /2 населення району і майже в 2/3 являється причиною смерті.

Показники розповсюдженості хвороб системи кровообігу склали 6257,5 на 10 тисяч населення (в 2010 році – 6149,9): ГХ складає 2756,2 на 10 тисяч населення ( в 2010 році – 2753,5), стенокардії – 1024,5 (проти 1027,8 в 2010 році), ЦВХ – 899,1 (проти 926,6 в 2010 році), ІХС – 2297,4 (2172,0 в 2010 році).

Потребує покращення робота по виявленню нових випадків гіпертонічної хвороби, стенокардії, цереброваскулярної хвороби.

Захворюваність в 2011 році склала (на 10 тисяч населення): ГХ – 139,1 (проти 169,3 в 2010 році), стенокардією – 42,5 (проти 57,8) ЦВХ – 40,7 (проти 51,2).

В 2011 році відмічається зменшення захворюваності на гострий інфаркт міокарду до 9,6 на 10 тисяч дорослого населення (проти 12,0 в минулому році). До 6 годин з моменту захворювання на ГІМ в стаціонар доставлено 87,6 % хворих (в 2010 році 77,7 %), отримали тромболітичну терапію 7 хворих – 46,7 % ( проти 16,6 % в 2010 році). Зріс рівень захворювання на внутрішньо – черепний вилив до 4,1 проти – 1,2 в 2010 році та на інфаркт головного мозку до 19,1 проти 12,6 2010 році. Питома вага хворих з ГПМК доставлених до 3-х годин з моменту захворювання склала 43,7 % (проти 47,6 % в минулому році).

В 2011 році 1 хворому проведено коронарографічне обстеження – 0,6 на 10 тисяч населення, 1 хворому імплантовано штучний водій ритму – 0,6 на 10 тисяч дорослого населення.

За результатами статистичного аналізу відмічається зниження показника смертності від захворювань системи кровообігу до 1427,6 на 100 тисяч дорослого населення (проти 1458,0 в 2010 році) в тому числі смертність від ЦВХ зменшилась і становить 491,8 проти 554,3 в 2010 році, але смертність від ІХС зросла до 905,7 проти 873,6 в 2010 році. Протягом 2010 – 2011 років в районі не зареєстровано випадків смерті від пневмонії.

Значна увага приділяється виконанню заходів Державної цільової програми «Цукровий діабет на 2009 – 2013 роки». Розповсюдженість цукрового діабету в районі складає 269,5 на 10 тисяч населення (проти 265,4 в 2010 році, обласний показник 320,0). Захворюваність на цукровий діабет в 2011 році склала 26,5 на 10 тисяч населення, на рівні минулого року. З 44 вперше виявлених хворих – при профоглядах виявлено 25 – 56,8 % (в стаціонарних відділеннях виявлено 10 хворих, з характерними скаргами – 9). Скринінгове дослідження населення з метою ранньої діагностики цукрового діабету проведено 440 особам, позитивний результат виявлено у 25 випадках – 5,7 %, в тому числі по Милорадівській амбулаторії ЗПСМ проведено 96 досліджень, позитивний результат 1 – 1,1 %, по Великорублівській амбулаторії ЗПСМ проведено 38 досліджень, позитивний результат 3 – 7,9 %, по Деревківській амбулаторії ЗПСМ проведено 34 дослідження, випадків захворювання на цукровий діабет не виявлено, по Більській амбулаторії ЗПСМ проведено 75 досліджень, випадків захворювання на цукровий діабет не виявлено. Інсулінотерапію отримують 67 хворих – 17,3 % від загальної кількості хворих на цукровий діабет. Забезпечення інсулінами достатнє, інсуліни вітчизняного виробництва отримують 48 хворих – 71,6 % від загального числа хворих, що отримують інсулінотерапію.

(райтерапевт Лесько В.Р.)

Фтизіатрична служба.

Епідемічна ситуація із захворюваністю на туберкульоз в районі стабільна. Зареєстровано 9 випадків туберкульозу, що складає 44,5 на 100 тисяч населення, проти 54,3 на 100 тисяч населення в 2010 році.

Питома вага деструктивних форм туберкульозу склала 55,0 % проти 36,0 % в 2010 році, питома вага бактеріовиділювачів – 66,6 % (проти 63,3 % в 2010 році). Виявлено 2 занедбаних випадки туберкульозу – 22,5 % від загальної кількості хворих з вперше виявленим туберкульозом. Випадки проаналізовані на комісії по розгляду занедбаних випадків туберкульозу.

Випадків туберкульозу серед дітей та підлітків не зареєстровано.

Серед сільських жителів зареєстровано 4 випадки захворювання на туберкульоз – 52,4 на 100 тисяч сільського населення, на рівні минулого року.

Рівень смертності від туберкульозу в 2011 році зменшився і склав 4,9 проти 14,6 в 2010 році.

Провідним методом діагностики туберкульозу залишається флюорографічне обстеження. В 2011 році кількість флюорографічно обстежених складає 448,0 на 1000 населення проти 519,7 в 2010 році.

З групи ризику по захворюванню на туберкульоз обстежено 2844 особи, що складає 95,6 % від підлягаючих, виявлено 5 випадків туберкульозу.

Охоплено бактеріоскопічним обстеженням 107 осіб (проведено 291 дослідження), виявлено 3 позитивних результати – 2,8 % (при бажаному 10 %), в 2010 році обстежено 196 осіб (проведено 483 дослідження, позитивний результат – 1,1 %).

Рівень охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення склав 884,1 на 1 тисячу дітей, що підлягають туберкулінодіагностиці (проти 672,0 в 2010 році).

Медичними препаратами тубкабінет забезпечений в повному обсязі за рахунок державного бюджету. На виконання наказу Котелевської ЦРЛ від 05.03.2010 року № 61 в районі організовані ДОТ кабінети для проведення контрольованого лікування туберкульозних хворих. Протягом 2011 року в ДОТ кабінеті проліковано 29 хворих.

(фтизіатр Яременко Т.О.)

Стоматологічна служба.

В районі забезпечено належне надання кваліфікованої стоматологічної допомоги населенню.

Показник санованих серед виявлених при планових оглядах складає 81,7 % ( в 2010 році – 86,0 %). Показник співвідношення видалених зубів до вилікуваних на рівні минулого року і складає 1 : 7,8 .

Кількість санацій в день – 4,1 (в 2010 році 4,2), кількість відвідувань у день 17,4 проти 17,5 в минулому році.

В 2011 році в зв’язку з обмеженими фінансовими можливостями зубопротезування на пільгових умовах не проводилося, в 2010 році пільговим зубопротезуванням забезпечено 22 особи, з них ветеранів війни та праці 19 та 3 особи, які постраждали від аварії на ЧАЕС (на загальну суму 16208,50 грн.).

В районі функціонують 4 приватні стоматологічні кабінети, де надаються всі види стоматологічної допомоги.

(рай стоматолог Запорожченко М.К.)

Інфекційна служба.

Зріс рівень захворюваності на гострі кишкові хвороби і склав 134,0 на 100 тисяч населення (2010 році – 118,6). Відмічається зниження рівня захворюваності на сальмонельоз до 4,9 проти 29,6 в 2010 році. Випадків захворювань на вірусний гепатит в 2011 році не зареєстровано проти 4,9 на 100 тисяч населення в 2010 році.

Розповсюдженість ВІЛ – інфекції по району складає 14,8 на 100 тисяч населення (на рівні минулого року). Протягом поточного періоду проведено 878 обстежень на ВІЛ – інфекцію (в т.ч. вагітним – 529, донорам – 221, в кабінеті «Довіра» – 43), в 2010 році проведено 745 обстежень на ВІЛ – інфекцію ( в т.ч. вагітним – 543, донорам – 148, в кабінеті «Довіра» – 54).

(райінфекціоніст Товма Л.М.)

Дерматологічна служба

В 2011 році хворих на сифіліс та гонорею в районі не зареєстровано; в 2010 році захворюваність на сифіліс складала 19,7 на 100 тисяч населення, хворих на гонорею в районі не виявлено.

Зменшилась захворюваність на коросту до 24,8 проти 29,7 в 2010 році, мікоплазмози до 44,7 проти 59,3 в 2010 році, дерматомікози до 34,8 проти 39,6 в 2010 році, хламідіози до 29,8 проти 39,6 в 2010 році на 100 тисяч населення.

(Дерматовенеролог Ус К.В.)

По лабораторній службі

Відмічається зменшення кількості проведених лабораторних досліджень на 13,5 % (виконано всього 280379 досліджень (в 2010 році 323966).

В структурі лабораторних досліджень переважають загально-клінічні – 49,6 % (2010 р. – 48,7 %, обл. – 42,0 %), гематологічні 25,5 % (2010 р. – 27,9%, обл. 27,1 %), питома вага біохімічних досліджень складає 15,3 % (2010 р. – 14,7 %). Показник кількості досліджень виконаних на одну особу, що вибула із стаціонару 28,4 проти 32,3 в 2010 році.

Кількість досліджень виконаних на 100 амбулаторних відвідувань склала 131,3 проти 141,9 в 2010 році.

Показник виявлення паразитарних хвороб серед хворих складає 1,6 % , на найпростіші – 4,0 %. На 5,6 % зросла кількість проведених цитологічних досліджень.

Рівень навантаження фахівців клініко-діагностичної лабораторії ЦРЛ: лікарі – 90,0 лабораторних одиниць, 2010 рік – 110,0; лаборанти – 60,0 лабораторних одиниць, 2010 рік – 100,0 (при нормативному показнику 42,0).

(лікар лаборант Зінченко О.Г.)

Служба функціональної діагностики.

В 2011 році відмічається зростання показника кількості проведених досліджень на 13,7 %, в тому числі проведених ЕКГ досліджень більше на 13,9 %. Питома вага ЕКГ досліджень серед загального числа склала 91,6 % проти 91,4 % в 2010 році. На 9,7 % зросла кількість ЕКГ досліджень проведених в амбулаторіях ЗПСМ. Зокрема, в Більській АЗПСМ показник кількості ЕКГ обстежень на 100 відвідувань склав 11,8 проти 7,5 в 2010 році. В той же час по Великорублівській АЗПСМ 8,6 проти 9,8 в 2010 році, по Деревківській АЗПСМ 5,2 проти 6,0 в 2010 році, по Милорадівській АЗПСМ 4,1 проти 6,5 в 2010 році.

Відмічається зростання показника кількості обстежень на 100 відвідувань в поліклініці до 9,5 проти 6,6 в 2010 році та показника кількості обстежень на 1 стаціонарного хворого до 1,2 проти 0,85 в 2010 році.

(лікар функціональної діагностики Філоненко О.С.)

Ультразвукові дослідження.

В 2011 році на 17,6 % зросла кількість проведених ультразвукових досліджень. Зокрема ріст кількості УЗ – досліджень серцево – судинної системи на 55,1 %, органів черевної порожнини на 14,9 %, УЗ – досліджень нирок на 16,9 %, досліджень жіночих статевих органів на 17,2 %. Виявлено 2 вроджені вади розвитку плоду (проти 1 в 2010 році).

(лікар ультразвукової діагностики Крайник В.М.)

Стаціонарна допомога.

Станом на 01.01.2012 року в районі функціонує 110 ліжок (ліжка ЦРЛ). Протягом 2011 року в стаціонарах проліковано 3690 хворих, що на 791 чол. менше, ніж в 2010 році.

Робота ліжка по району склала 304,0 (план – 340,0) (в 2010 році район – 350,7, ЦРЛ – 344,7). Виконані планові показники роботи ліжка: по терапевтичному відділенню 366,5, по гінекологічному відділенню 347,3. Нижче нормативного показника спрацювали: неврологічні ліжка – 155,7 , пологові ліжка – 263,0, дитячі ліжка – 307,3, хірургічні ліжка – 319,2

Середній термін лікування по району склав 9,0 дня проти 9,3 в 2010 році.

Загальна летальність по стаціонару склала 0,6 (на рівні минулого року).

Адміністрацією ЦРЛ забезпечено проведення оцінки рівня якості лікувального процесу. В2011 році рівень якості лікування склав 84,2 % проти 82,8 % в 2010 році.

Недостатньо проводиться робота по реєстрації побічних реакцій при медичному застосуванні лікарських засобів у пацієнтів. В 2011 році зареєстровані 3 випадки побічних реакцій (2 випадки в терапевтичному відділенні, 1 випадок на амбулаторному прийомі – ендокринолог Деримарко Л.І.)

Пріоритетним залишається розвиток первинної медико – санітарної допомоги на засадах ЗПСМ.

З метою забезпечення ефективної реалізації Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», якою визначені основні напрямки реформування системи охорони здоров’я адміністрацією ЦРЛ проведено ряд заходів для створення умов щодо проведення заходів з реформування охорони здоров’я райони. Виконані планові завдання по відкриттю закладів сімейної медицини в районі . Проводиться розробка плану модернізації мережі закладів первинної медико – санітарної допомоги, в першу чергу заходів щодо створення Центру ПМСД.

Станом на 01.01.2012 року в районі діє 7 закладів сімейної медицини (на 10 дільниць ЗПСМ). За фахом загальна практика/ сімейна медицина в районі підготовлено 11 лікарів та 23 медичних сестри. На даний час працює 11 сімейних лікарів.

В районі охоплено наданням медичної допомоги на засадах сімейної медицини 84,0 % населення; в середньому сімейний лікар обслуговує 1690 осіб.

За 2011 рік до сімейних лікарів зареєстровано 40971 відвідування, що на 9,6 % більше в порівнянні з минулим роком.

Питома вага профілактичних відвідувань зроблених сімейними лікарями склала 29,9 % проти 31,9 % в минулому році. Зросла кількість викликів швидкої допомоги до хронічних хворих на території обслуговування сімейними лікарями і склала 10,4 на 1 тисячу жителів (проти 8,7 в 2010 році). Найбільша кількість викликів зареєстрована до хворих на ІХС – 47,7 % та ЦВХ з ГХ – 31,3 %. Показник надання невідкладної допомоги сімейними лікарями склав 7,3 на 1 тисячу жителів проти 4,5 в минулому році. Основними видами надання допомоги залишається допомога при гіпертонічних кризах (37,4 %), гіпертермічних синдромах (23,6 %), травмах (13,8 %) .

Контролюється проведення лабораторно – інструментальних досліджень на дільницях обслуговування сімейними лікарями.

Проведення загальноклінічних обстежень залишається на рівні минулого року.

Показник використання ЕКГ досліджень становить 6,0 на 100 відвідувань (на рівні минулого року), дослідження крові на цукор – 2,2 на 100 відвідувань (проти 2,4 в 2010 році), проведення ЕФГДС – 0,5 на 100 відвідувань проти 0,6 в 2010 році.

Райфахівцями проведений аналіз роботи сімейних лікарів.

Розпочата робота по впровадженню послуг перинатальної допомоги на первинному рівні. З сімейними лікарями, середнім медичним персоналом ЛПЗ первинної ланки проведені заняття по вивченню наказу МОЗ України № 204 від 13.04.2011 року «Про затвердження та впровадження Примірного переліку послуг перинатальної допомоги на всіх етапах її надання». Проведені практичні заняття з питань забору цитологічного матеріалу при проведенні онкопрофоглядів жіночого населення.

Проводиться контроль динамічного нагляду за вагітними.

Регулярно аналізується стан взяття на облік по вагітності до 12 тижнів по кожній окремо взятій дільниці сімейного лікаря. Недостатній рівень своєчасного взяття на облік по вагітності на дільницях лікарів Яценко В.І., Гончар Н.М., Олефіренко Р.С. – 85,7 %.

На постійному контролі виконання заходів районної програми «Репродуктивне здоров’я населення району до 2015 року» щодо забезпечення цільових груп населення безкоштовними засобами контрацепції. В грудні 2011 року проведений черговий переоблік жінок з захворюваннями при яких вагітність та пологи загрожують життю; жінок які опинились у складних життєвих обставинах; молоді 18 – 20 років, жінок з малозабезпечених та багатодітних сімей. Списки даних цільових груп населення погоджені з сільськими головами, соціальними службами району, відповідними управліннями та відділами райдержадміністрації. Сімейними лікарями подана заявка до кабінету планування сім’ї про необхідну кількість засобів контрацепції для забезпечення ними визначених Програмою пільгових категорій населення на 2012 рік.

Регулярно аналізується стан надання медичної допомоги в стаціонарозамінних структурах в розрізі дільниць. Забезпеченість ліжками денного перебування достатня – 17,3 на 10 тисяч населення (обласний показник – 16,6 на 10 тисяч населення). Проліковано в денних стаціонарах (по району) 742 хворих, що складає 368,4 на 10 тисяч населення. Нижче районного рівня: Великорублівська АЗПСМ (сімейний лікар Яковенко Т.О.) – 344,6 на 10 тисяч населення, Милорадівська АЗПСМ (сімейний лікар Забіяка Р.М.) – 232,9 на 10 тисяч населення.

Щодо використання стаціонарів вдома:

- проліковано в стаціонарах вдома з розрахунку на 100 жителів:

- 8,5 – сімейний лікар Стрілець В.Г.;

- 7,1 – сімейний лікар Гета В.А.;

- 3,0 – сімейний лікар Гончар Н.М.;

- 2,9 – сімейний лікар Ручиця О.В.;

- 2,3 – сімейний лікар Яценко В.І.,

- 1,8 – сімейний лікар Яковенко Т.І.;

- 0,8 – сімейний лікар Забіяка Р.М.

Сімейними лікарями задовільно проведена перереєстрація хворих із захворюваннями серцево – судинної системи, органів дихання, органів травлення, сечовидільної системи.

Планові завдання по виконанню профілактичних щеплень дорослого населення не виконані в зв’язку з відсутністю вакцини.

Проаналізовано використання ЕКГ досліджень сімейними лікарями: сімейний лікар Гета В.А. – 11,8 на 100 відвідувань, сімейний лікар Яковенко Т.І. – 8,6 на 100 відвідувань, сімейний лікар Стрілець В.Г. – 5,2 на 100 відвідувань, , сімейний лікар Забіяка Р.М. – 4,1 на 100 відвідувань. Необхідно відмітити, що сімейні лікарі Яковенко Т.І. та Забіяка Р.М. не використовують можливості дистанційної передачі ЕКГ. Сімейним лікарем Гета В.А. передано по системі «Телекард» 4 ЕКГ.

Протягом 2011 року на дільницях сімейних лікарів флюорографічно обстежено 6189 осіб – 440,7 на 1 тисячу дорослих (районний показник 448,1). Найкраще дана робота проведена Більською АЗПСМ (лікар Гета В.А.) 580,6 на 1 тисячу дорослих, амбулаторією № 2 (лікар Олефіренко Р.С. – 497,0 на 1 тисячу дорослих); нижче районного рівня охоплення флюорографічним обстеженням ОГП – зареєстровано на сільських дільницях (лікар Яковенко Т.І. – 229,0 на 1 тисячу дорослих, Забіяка Р.М. – 335,9 на 1 тисячу дорослих).

З метою контролю за своєчасним проходженням флюорографічного обстеження в кожного сімейного лікаря сформована флюоротека, де окремо виділена «група ризику» по захворюванню на туберкульоз. Аналіз проходження даного обстеження проводиться щомісячно в розрізі дільниць, з наданням звітів районному фтизіатру. Рівень захворюваності на туберкульоз на сімейних дільницях склав 53,2 на 100 тисяч населення (9 випадків). На сімейних дільницях (лікарі Олефіренко Р.С., Яценко В.І.) зареєстровано по одному випадку занедбаних форм туберкульозу, які проаналізовано на засіданні комісії по розгляду занедбаних випадків в присутності сімейних лікарів. Сімейні лікарі проводять контрольоване лікування туберкульозних хворих (згідно ДОТС – стратегії)

В 2011 році на дільницях виявлено 43 онкохворих, з них 10 в занедбаному стані, занедбаність склала 23,3 %, районний показник 27,7 %. Занедбані випадки проаналізовані на засіданнях районної протиракової комісії. Особливе занепокоєння викликають випадки занедбаних онкозахворювань візуальних локалізацій (3 випадки занедбаності раку прямої кишки – 2 Милорадівська АЗПСМ, 1 – Деревківська АЗПСМ; 1 випадок раку щитовидної залози – Більська АЗПСМ).

Проаналізовано стан диспансеризації хворих із виразковою хворобою 12 палої кишки і шлунку. За 2011 рік на дільницях сімейних лікарів зареєстровано 5 випадків ускладненого протікання (кровотеча) виразкової хвороби шлунку та 12 палої кишки: по одному випадку на п’ятьох дільницях сімейних лікарів (лікарі Олефіренко Р.С., Ручиця О.В., Яценко В.І.,Стрілець В.Г., Яковенко Т.І.). При аналізі даних випадків з’ясовано, що троє хворих перебували на диспансерному обліку з приводу виразкової хвороби, але обстеження та лікування проходили нерегулярно; у двох хворих виразкова хвороба діагностована вперше. Питання про стан диспансеризації хворих виразковою хворобою шлунку і 12 палої кишки та надання невідкладної допомоги при ускладненнях окремим питанням розглянуто на медичній раді ЦРЛ 31.08.2011 року. Розроблено план заходів по покращенню диспансеризації, якісного обстеження та лікування хворих з виразковою хворобою шлунку та 12 палої кишки. Даний план доведений до кожного сімейного лікаря.

На постійному контролі – робота із зверненнями громадян.

На виконання Закону України від 02.10.1996 року № 393/96 «Про звернення громадян», наказу Міністерства охорони здоров’я від 14.03.2008 р. № 132 «Про забезпечення виконання Указу Президента України від 07.02.2008 р. № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», відповідного наказу ГУОЗ від 01.04.2008 року № 212 в Котелевській ЦРЛ проведено ряд заходів, спрямованих на поліпшення роботи зі зверненнями громадян, своєчасне вирішення порушених в них питань.

Для покращення роботи зі зверненнями громадян в Котелевській ЦРЛ видані накази: від 04.04.2008 р. № 84 «Про створення постійно – діючої комісії по роботі зі зверненнями та скаргами громадян», від 15.12.2008 року № 269 «Про затвердження Порядків проведення особистого та виїзного прийомів громадян», від 10.01.2011 року № 16 «Про затвердження графіків проведення особистих прийомів громадян на 2011 рік та виїзних прийомів громадян на І квартал 2011 року», від 29.03.2011 року № 115/1 «Про затвердження графіку проведення виїзних прийомів громадян адміністрацією ЦРЛ на ІІ квартал 2011 року», від 15.07.2011 року № 193 «Про затвердження графіку проведення виїзних прийомів громадян адміністрацією ЦРЛ на ІІІ квартал 2011 року», від 27.09.2011 року № 251 «Про затвердження графіку проведення виїзних прийомів громадян адміністрацією ЦРЛ на ІУ квартал 2011 року».

Графіки прийому громадян адміністрацією ЦРЛ, керівництвом ГУОЗ, районною державною адміністрацією доведені до всіх ЛПЗ району.

Згідно з наказом по ЦРЛ від 15.12.2008 року № 269 контроль за проведенням роботи зі зверненнями громадян (дотримання термінів розгляду звернень, обгрунтованістю відповідей заявникам, проведення щоквартального аналізу) здійснюється відповідальним – заступником головного лікаря.

Головним лікарем та його заступниками проводиться особистий прийом громадян згідно із затвердженим графіком, яким передбачені прийоми у суботу. Протягом 2011 року на особистому прийомі зареєстрована 1 особа, проти 3 в минулому році.

Протягом 2011 року до Котелевської ЦРЛ надійшло 311 письмових звернень, що становить 154,4 на 10 тисяч населення ( в 2010 році – 134,0). Значна кількість заяв – це заяви про видачу довідок про стан здоров’я, отримане лікування для пред’явлення в інші установи (суд, центр зайнятості, управління праці, РАГС) .

Всі звернення індивідуальні. Повторних звернень в районі не зареєстровано. В 100 % випадків надано необхідну інформацію та роз’яснення.

В Котелевській ЦРЛ дотримується порядок реєстрації звернень громадян та терміни розгляду звернень.

Адміністрацією ЦРЛ здійснюються проведені виїзні прийоми громадян згідно затвердженого графіка. Інформування населення про проведення прийомів проводиться заздалегідь. За 2011 рік здійснено 11 виїздів. Зареєстровано 3 звернення – лікувальні питання (направлення на МСЕК, стаціонарне лікування в ЦРЛ).

В ЦРЛ організована робота телефону «гарячої лінії» (тел. 2-15-39), який знаходиться в адміністративному корпусі Котелевської ЦРЛ. В 2011 році телефонних звернень не зареєстровано.

Вимоги Указу Президента України від 07.02.2008 р. № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» в Котелевській ЦРЛ виконуються на достатньому рівні.

Фінансово – економічна діяльність

В районі продовжується робота по виконанню Державних та Регіональних Програм. Але з року в рік робота по їх виконанню обмежена фінансовими можливостями.

За 2011 р. на виконання даних програм використано 139,3 тис. грн. , зокрема на :Програму “Онкологія” 11,2 тис. грн
Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2007-2011 роки 51,0 тис. грн.
Комплексні заходи “Цукровий діабет” 5,5 тис. грн.
Програму «Здоров’я нації» 13,6 тис. грн
Програма розвитку донорства крові і її компонентів 16,1 тис. грн.
Державна програма «Репродуктивне здоров’я» 26,2 тис. грн.
Програма і централізовані заходи з імунопрофілактики до 2015 року 11,3 тис. грн.
Програма розвитку ПМСД на засадах загальної практики – сімейної медицини 4,4 тис. грн..

При плані заготівлі донорської крові 210 л. у 2011 рік заготовлено 93,2 л , що становить 44,4% виконання (відповідальний лікар Прядка Н.О.).

На виконання Статті 89 Бюджетного Кодексу України від 08.07.2010 року, з 1 січня 2011року всі заклади охорони здоров’я Котелевського району фінансуються за рахунок коштів районного бюджету.

Бюджет галузі охорони здоров’я на звітний рік з урахуванням змін затверджений в сумі 9337,0 тис. грн. Профінансовано видатків в сумі 9302,2 тис. гривень, що становить 99,6 %.
По КЕКВ 1111 “Заробітна плата” плановий обсяг фінансування склав 5859,8 тис. грн., надійшло коштів в сумі 5857,2 тис. грн. , % виконання – 99,96% .
Заборгованість з виплати заробітної плати працівникам станом на 1 січня 2012 р. відсутня.

По КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» за 2011 рік кошторисні призначення склали 2031,8 тис. грн. , профінансовано в сумі 2023,6 тис. грн., що становить 99,6 % . Економія коштів в сумі 8,2 тис. грн. утворилася від зменшення суми єдиного внеску на загально-обов’язкове державне страхування за рахунок збільшення кількості інвалідів.

На придбання медикаментів по КЕКВ 1132 “Медикаменти та перев’язувальні матеріали” закладами охорони здоров’я району витрачено коштів в сумі 211,5 тис. грн. при плані кошторисних призначень – 212,4 тис. грн. або майже на 100 % ,з них на безкоштовні пільгові медикаменти використано 30,3 тис. грн..

По КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» плановий обсяг фінансування – 209,2 тис. грн., надійшло коштів у звітному періоді – 204,6 тис. грн. Кредиторська заборгованість на 1.01.2012 року по цьому КЕКВ склала 4,6 тис. грн.

По КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» надійшло асигнувань в сумі 44,8 тис. грн. при плані 44,8 тис. грн.. Кредиторська заборгованість на 1 січня 2012 р. – 3,8 тис. грн..

По КЕКВ 1140 «Видатки на відрядження» отримано фінансування в сумі 23,7 тис. грн. при плановому обсязі фінансування – 33,4 тис. грн.. Кредиторська заборгованість на 1 січня 2012 року – 8,1 тис. грн.

Всього кредиторська заборгованість по ЦРЛ станом на 1.01.2012 р. по загальному фонду кошторису склала 16,5 тис. грн.. Для погашення кредиторської заборгованості (в тому числі заборгованість по невиплачених сумах за перебування у відрядженнях), вказані кошти заплановані в кошторисі районної лікарні на 2012 рік і будуть погашенні при введенні в дію постійного кошторису.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2011 році всього використано 870,0 тис. грн.. при плановому обсязі фінансування 873,6 тис. грн. або майже на 100 %. Заборгованість по оплаті комунальних послуг станом на 01.01.2012 року відсутня.

Основним джерелом поповнення недостатнього бюджетного фінансування охорони здоров’я є залучення позабюджетних коштів. За 2011 рік таких коштів надійшло в сумі 692,4 тис. грн., що становить 7,4 % від затверджених бюджетних призначень на звітний період. З розрахунку на 1 жителя це складає 34 грн. 45 коп.

Робота в цьому напрямку буде продовжуватися.

Коментарі зачинено.