КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОТЕЛЕВСЬКА ЛІКАРНЯ ПЛАНОВОГО ЛІКУВАННЯ" КОТЕЛЕВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Ви завітали на сайт мережі закладів охорони здоров'я Полтавської області

Поліпшення соціального та медичного захисту ветеранів Великої Вітчизняної війни

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації повідомляє, що питання щодо поліпшення медико-соціального забезпечення ветеранів війни відповідно завдань Президента України знаходиться на постійному контролі у Департаменті. Стан медико-соціального забезпечення ветеранів війни області неодноразово розглядався на колегії та апаратних нарадах Департаменту (останній раз – січень, квітень 2013 року) з оцінкою та прийняттям конкретних рішень щодо покращення роботи. Відпрацьовано відповідні заходи по підготовці та відзначенню 70-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги в Великій Вітчизняній війні 1941-1945рр., за виконанням яких забезпечено дієвий контроль.

     Станом на 01.10.2013 року в лікувальних закладах області перебуває на обліку  67485 ветеранів війни, в т. ч. 5938 інва­лід війни, 7990 учасників бойових дій, 47036 учасників війни, 6521 осіб, прирівняних по пільгах.

 Полтавська область є єдиною областю в Україні, яка має три госпіталі для інвалідів війни, загальною потужністю 450 ліжок. Крім того, для надання стаціонарної допомоги ветеранам в області функціонують: госпітальне відділення на 30 ліжок та  733 ліжка в лікувальних закладах загальної мережі.

В області забезпечено проведення щорічних комплексних медичних оглядів ветеранів війни, обсяг яких за період з початку року  склав 100,0%, що перевищує показники за аналогічний період минулого року по області та Україні.

Амбулаторним лікування за 9 місяців 2013 року охоплено 63479 ветеранів війни, що складає 99,3% до потребуючих (в 2012 році – 97,9%).

За  поточний рік в госпіталях, госпітальних відділеннях і на виділених ліжках загальної мережі  проліковано 25679 ветеранів війни, або 98,7% до потребуючих. В Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни стаціонарну допомогу отримали 234 ветерани області.

В мобільних денних стаціонарах госпіталів, які вперше в Україні впроваджені в Полтавській області, за 9 місяців поточного року проліковано 212 ветеранів сільської місцевості.

    В області забезпечена організація проведення потребуючим ветеранам війни  показаних реабілітаційних заходів: протезуванням порожнини рота забезпечено 3679 ветеранів війни, або 92,3 % до числа потребуючих, слухопротезовано – 149 (100,0%),

 Зазначені види реабілітації здійснюються практично всім потребуючим ветеранам війни.

В системі обласного комунального підприємства  «Полтавафарм» створені і функціонують: 3 аптеки « Ветеран» в м. Полтаві, Кременчуці, Гадячі, 1 аптечний пункт та 161 ветеранський куточок, в яких ліки відпускаються за цінами вітчизняних заводів-виробників. За 9 місяців 2013 року ЛПЗ області на медикаментозне забезпечення ветеранів війни по пільгових рецептах складає  6,7 грн. на одного ветерана.

Керівниками лікувально-профілактичних закладів проводяться заходи щодо збільшення видатків на медикаменти та харчування в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів за рахунок додаткового фінансування та спонсорської і благодійницької допомоги.

Слід зазначити, що лікувально-профілактичні заклади  області тісно взаємодіють з обласними ветеранськими організаціями та органами соціального захисту при вирішенні нагальних  медичних та соціальних проблем ветеранів. На базі госпіталів області створені та працюють школи по підготовці волонтерів за програмою «Пенсіонер – пенсіонеру», де  досвідченими фахівцями шпиталів проводяться заняття з метою набуття хворими навиків надання медичної допомоги потребуючим.

В подальшому в області буде продовжена робота з поліпшення медичного обслуговування ветеранів війни та інших осіб похилого віку, зокрема:

а) покращення комфортних умов перебування ветеранів в стаціонарах області;

б) зміцнення матеріально-технічної бази госпіталів за рахунок бюджетних коштів та спонсорської допомоги; забезпечення їх сучасною апаратурою та обладнанням;

в) покращення медикаментозного забезпечення ветеранів за рахунок коштів місцевих бюджетів різних рівнів;

г) наближення спеціалізованої медичної допомоги до ветеранів-жителів сільської місцевості шляхом роботи на місцях виїзних лікувально-діагностичних бригад, в тому числі мобільних денних стаціонарів.

Коментарі зачинено.