КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОТЕЛЕВСЬКА ЛІКАРНЯ ПЛАНОВОГО ЛІКУВАННЯ" КОТЕЛЕВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Ви завітали на сайт мережі закладів охорони здоров'я Полтавської області

Про підсумки діяльності Котелевської ЦРЛ за І квартал 2018 року

Протягом І кварталу 2018 року діяльність Котелевської центральної районної лікарні була направлена, в першу чергу, на розвиток охорони здоров’я материнства і дитинства, профілактику соціально – значущих хвороб, раціональне використання наявних ресурсів та надання населенню району кваліфікованої медичної допомоги вузькопрофільними фахівцями.

В районі проведено ряд комплексних заходів, спрямованих на покращення показників здоров’я населення.

З консультативною метою, а також для наближення медичної допомоги до сільських жителів працює виїзна бригада фахівців ЦРЛ. За І квартал 2018 року здійснено 1 виїзд (за аналогічний період 2017 року – 8 виїздів), проконсультовано 19 хворих,   за аналогічний період 2017 року 256.

Не зареєстровано випадків захворювань на дифтерію, поліомієліт, правець, краснуху, епідемічний паротит.

Станом на 01.01.2018 населення району становить 19608 , проти 19 681 на 01.01.2017 року, причому працездатного з них 11128, а працюючого 5 230 чоловік. Кількість дітей до 17 років включно  – 3398, осіб дітородного віку – 11661, старших за працездатний – 5155, що у відсотковому співвідношенні складає 17,2:56,5:26,1, тобто на 100 дітей у віці 0-15 років припадає  180 осіб, старших за працездатний вік. Частка осіб 60 років і старше становить 24,1 %, що за класифікацією відповідає високому рівню демографічної старості населення. Тип вікової структури населення району має регресивний характер. Взагалі така ситуація характеризується, в основному, низьким рівнем народжуваності та високою смертністю, а також міграцією населення у міста, що призводить до його негативного приросту.

Рівень народжуваності у І кварталі 2018 року знизився і склав 1,7 на 1000 населення проти 2,1 на 1000 населення у І кварталі 2017 року (народилось 35 дітей, у 2017 – 42). Відмічається зниження рівня смертності в І кв. 2018 р. і склав 4,4 на 1000 населення проти 6,2 у 2017 році. Загальний рівень смертності перевищує рівень народжуваності на 39,7%. Показник смертності осіб працездатного віку знизився і склав 0,5  на 1000 працездатного населення проти  0,98  за І квартал 2017 року. Причому смертність чоловіків працездатного віку перевищує смертність жінок в 4 рази і складає 80 % (8 чоловіків працездатного віку серед 10 померлих осіб працездатного віку).

В структурі смертності провідні місця займають хвороби системи кровообігу, новоутворення, травми на що приходиться 94,3 % всіх причин смерті населення  (у І кварталі 2017 року ці хвороби були причиною смерті у 93,1% померлих). Питома вага випадків смерті від серцево – судинних захворювань серед загального числа  померлих за 2018 рік збільшилась  і складає 77,2% проти 69,3% у 2017 році. На другому місті – злоякісні новоутворення – 14,7 %, на третьому – травми та  отруєння –  6 випадків (6,8%).

Окремо зупинимося на показниках основних служб.

 

 

 

 

Проведений аналіз роботи поліклініки Котелевської ЦРЛ

Амбулаторно-поліклінічна допомога ЦРЛ надається лікарями 10 спеціальностей . В поліклініці проводиться в консультативний прийом вузько – профільних фахівців, лабораторні та інструментальні дослідження, працюють ендоскопічний , рентгенологічний  кабінети , кабінет УЗД.

За І квартал 2018 року кількість відвідувань на 1 жителя становить  1,5 проти 1,5  в І кварталі 2017 року. Відвідувань в поліклініці фактично 30713  при плані 18861 (162,8% ) , відвідувань вдома – 216, при плані – 270(80%).

Відмічається зниження показника  первинного виходу на інвалідність  серед працездатного населення і складає 7,4   на 10000 населення (проти у 8,9 за І кв.2017 р.). Знизився показник первинного виходу на інвалідність  серед дитячого населення  в І кварталі 2018 року 5,8 проти 8,8 в І кварталі минулого року.

Показник захворюваності з ТН  у днях зріс і складає 181,9 днів на                         100 працюючих (проти 146,2 в 2017 році +35,7 ), у випадках  18,3 на  100 працюючих ( проти 14,0 в 2017 році, +4,3), середня тривалість випадку нища від минулого року і складає  -  9,9 днів.

Показник захворюваності з ТН  серед медичних працівників знизився, як у випадках, так і в днях  до 11,1 проти 12,8 випадків на 100 працюючих (-1,7) , у днях  113 проти 138,5 ( -25,5 ); серед працівників освіти –зниження у випадках  до 14 проти 12,2 випадків на 100 працюючих  в 2017 році  ( +1,8) , у днях до 127,8   проти  102,7 в 2017 році на 100 працюючих ( +25,1),  серед працівників сільського господарства рівень захворюваності з ТН зріс у випадках до 22,5 на 100 працюючих, проти 19,1 І кв. 2018р. (+7,8) у днях до 229,1 проти 161,1 на  100 працюючих ( +67,8).

 

Онкологічна служба.

Головним засобом профілактики та ранньої діагностики доброякісних і злоякісних пухлин являються онкопрофогляди.

Щоквартально проводиться аналіз рейтингових показників – дорічної летальності онкохворих, виявлення занедбаних форм онкологічних хвороб та раків візуальних локалізацій по району, в цілому так і по сільському населенню зокрема.

За І квартал 2018 року  профоглядами охоплено 36,5% (37,5% в 2017 році)  населення, з них чоловіків –48,7% (49%), жінок –25,5%  (27,1 % ) , цитологічно оглянуто  62,1% (66,3%) жінок.

Проведено кольпоскопій 11 (43),  раку шийки матки не виявлено, флюорографій 2197 (2325), фіброгастроскопій 74 (67), раку шлунку не виявлено. Проведено  УЗД досліджень 1559 (1416), виявлено 124 (134), раку  виявлено 2 .

На 01.04.2018 року на диспансерному обліку знаходиться                             379 онкохворих   ( 390). За даний період виявлено 9 (17) первинних онкохворих. Захворюваність на 100 тисяч населення складає 45,9 проти 86,4 в 2017 році. В ІV стадії  виявлено  3 хворих.  Візуальний рак в ІV стадії за І квартал 2018 року – 1. В ІІІ ст. візуальних – 1 хворих проти 1 в 2017 році.

Померло 10 чоловік  від онкохвороб проти 17 в 2017 році .

При профоглядах виявлено онкохворих – 1(11,1%) проти 4 (23,7%) в 2017 році.

Дорічна летальність складає 7,0% (8,9% в 2017 році).

Тимчасова непрацездатність внаслідок онкозахворювань складає 3 випадків проти 5 в 2017 році.

Визнано інвалідами вперше  за І квартал 2018 року – 3 проти 3 (2017 р.)

Діагностика онкологічних хвороб в ЛПЗ району виконується згідно стандартів. Всі первинні хворі (транспортабельні) в обов’язковому порядку направляються в ООД для проведення спеціального лікування.

Хворі в термінальній стадії при бажанні госпіталізуються  в стаціонари  ЦРЛ для надання симптоматичного  лікування.

В стаціонарах ЦРЛ проліковано 7 (6) онкохворих.

Щомісячно проводяться заняття з фельдшерами, на які виносяться теми профілактики та діагностики злоякісних пухлин.

На дану тематику читаються лекції на підприємствах та організаціях району.

За І квартал 2018 року прочитано 5 лекцій, проведено 10 бесід.

 

(онколог Березка Т.А.).

 

Хірургічна служба.

Об’єм надання амбулаторної хірургічної допомоги знизився. Число хірургічних відвідувань на 100 мешканців склало 13,7  проти  23,2  в 2017 році.  Викликів хірурга додому у І кв. 2018 р. – 45 проти 47 у 2017 р.

При аналізі тимчасової непрацездатності за 1-ий квартал має місце зменшення травм невиробничого характеру до 42 у 2018 р. проти 88 у 2017 році. По днях 929 у 2018 р. проти 1076 у 2017 р. Хірургічна активність становить  32 % проти 27,7% в 2017 році.

Показник кількості операцій на одного лікаря складає 25,5 у 2018 р., в тому числі планових операцій на 1 лікаря – 15 .

За поточний період в районі не зареєстровано випадків післяопераційної летальності.

 

(районний хірург Старокожко М.Є.)

 

Акушерсько-гінекологічна служба .

Пріоритетним напрямком роботи даної служби являється проведення диспансерного нагляду за вагітними та оздоровлення гінекологічних хворих.

На постійному контролі стан нагляду за вагітними. За І квартал 2018 року  взято на облік по вагітності 37 жінки , з них до 12 тижнів – 32 , що становить 86,4  %.

Сімейний лікар

Взято на облік всього

В т.ч. до 12 тижнів

Яковенко Т.І.

Гета В.А.

Деревки  АЗПСМ Стрілець В.Г.

Милорадово  АЗПСМ Стрілець В.Г.

Чепурна О.М.

Безпалько С.М.

Ющенко Д.А.

Гончар Н.М.

Олефіренко Р.С.

Яценко В.І.

Ручиця О.В.

Разом

37

32 / 86,4 %

 

Рівень охоплення вагітних двохразовим УЗД – скринінгом –  94,2 %       ( проти  90,5 % в 2017 році). Обстеженням на ВІЛ охоплено 100  % вагітних,  на рівні минулого року.

Допологовий патронаж по району проводять сімейні лікарі та завідувачі ФАПами.

З метою виявлення патології шийки матки в лікувальному закладі району проводяться  онкопрофогляди жіночого населення. Проведено аналіз стану онкопрофоглядів жіночого населення в розрізі амбулаторій ЗПСМ за    І квартал 2018 року  :

 

АЗПСМ

Підлягало жінок

Абс.число

Оглянуто жінок

Абс.ч. /%

Цитологічно обстежено Абс.ч. /%

В.Рублівська АЗПСМ

1078

Більська АЗПСМ

380

Деревківська АЗПСМ

319

Милорадівська АЗПСМ

506

Котелевська АЗПСМ № 1

1710

Котелевська АЗПСМ № 2

690

Котелевська АЗПСМ № 3

1658

Котелевська АЗПСМ № 4

1570

Разом по району

7911

2015 / 25,4 %

1561 / 77,4 %

 

Проведена значна робота по виконанню заходів районної програми «Репродуктивне здоров’я населення до 2015 року» : сформовані списки жінок  з захворюваннями при яких вагітність та пологи загрожують життю, списки жінок, які опинились у складних життєвих обставинах, списки молоді 18 – 20 років. Списки  даних цільових груп населення погоджені з сільськими головами та соціальними службами району.

З 1 січня 2018 року проведено перепис жіночого населення,  жінок фертильного віку  в 2017 році – 3996 , в 2018 році – 4083 .

Станом на 01.04.2018 року на обліку перебуває:

- 36 жінок з екстрагенітальною патологією з них 19 жінкам (48,7 %) призначена контрацепція ( в тому числі ВМС – 1 жін.; ОК – 1 жін.; презервативи – 17 жінкам ),(7 жінок не живуть статевим життям)

- жінки 18-20 років 233 чол., з них призначена контрацепція                       94 жінкам – 40,3  % (    ОК – 2 жін., презервативи – 92 жін.),

-багатодітних жінок – 143 ( 5 -хірургічна стерилізація ), з них 57 жінкам – 41,3 %   призначена контрацепція (ВМС – 28 жін., ОК – 2 жін., презервативи – 27 жін . ),

- малозабезпечених жінок – 54 , призначена контрацепція 16 жінкам – 29,6 %   ( ВМС – 4  жін., ОК- 2, презервативи-10 );

-особи, що опинилися в складних життєвих ситуаціях – 12 жін. (1-хірургічна стерилізація ) .

Робота по профілактиці небажаної вагітності: рівень контрацепції на               1 тисячу жінок  фертильного віку складає 324,5 %о проти 331,5 %о за І квартал 2017 року  (обласний показник 340), показник рівня абортів на 1 тисячу  жінок фертильного віку склав 1,22 проти 2,0 за І квартал 2017 року  .

У всіх підрозділах лікарні, що надають допомогу матерям і дітям створені умови, що відповідають сучасним вимогам .

Загальна кількість пологів по району за І квартал 2018 року – 35  проти 42  за І квартал 2017 року .

Регулярно проводиться теоретична та практична підготовка медичного персоналу з сучасного ведення лактації та грудного вигодовування. Ефективно функціонує «Школа відповідального батьківства», де з вагітними жінками та членами їх сімей  проводяться лекції, бесіди та практичні заняття по підготовці до пологів.  Проведено 117 бесід (2017 р. – 119  ) , індивідуальних консультацій – 125 (2017 р. – 123 ), випущено санбюлетенів – 1 (2017 р. -1).

 

Районний акушер – гінеколог                Старокожко О.М.

 

 

 

По педіатричній службі

З звітний період на території району не відмічалось суттєвих спалахів інфекційних захворювань, дитячої смертності, випадків запущених хвороб летальності в стаціонарі. Слід відзначити , що робота сімейних лікарів по наданню медичної допомоги дітям недостатня. В результаті мається велиі порушення в кратності огляду дітей, маються випадки, що діти першого місяця житя, після виписки з пологового відділення , не відвідуються на дому.  Відсутні обовязкові огляди в 14 днів лкарем та в 20 днів медичною сестрою, не відмічається реакція на щеплення на другий день, збільшується кількість задавнених випадків захворювань при направленні в стціонар. Про це неодноразово було обговорено з педіатром ПМСД. Однак із-за великих прийомів в консультації, самотужки , виправити це становище вона не може.

Демографічні показники

На 1.04.18р. в районі проживає  2774 (2857,2805 ,2853)  дітей віком до 15 років, 543 ( 525,523) підлітки,  дітей 1 року життя –133 (169 ,188  200).

Кількість дітей що відвідують дитячі дошкільні заклади – 673 (578  ,631 695) , школярі – 1634 (1655,1658 1662) ; неорганізованих дітей –  467 (624 ,516 496); багатодітних сімей 143 (156 ,158 153) В них виховується –480 ( 524 ,529  509) дітей. В тому числі сімей з 3 дітьми – 113 (122, 123, 120), 4 дітьми- 16 (18,20, 20), 5 дітьми   8 (11,10, 10), 6 дітьми – 5 (4,3,2),7 дітей в1 ( 1, 1, 1) сімї, Дітей першого року життя в цих сім’ях –19 (11 15 17), до 7 років- 162 (206,207).  Загальна кількість дітей до 18 років постійно знижується .

Кадри

В ЦРЛ працює один педіатр. Крім консультацій дітей в стаціонарах ЦРЛ та амбулаторного прийому  в його обов’язки входить робота в стаціонарі на 21 ліжок , та ургентація в неробочий час. При ПМСД також мається лікар педіатр який практично самостійно веде весь поліклінічний розділ роботи.  Навантаженість лікаря в 1 годину не прийомі 13,4 ( 18,1 ;12.7; 10,4)    на викликах  0,4 (0,1;1,4; 1,8). З приводу захворювань вдома  67,8 (  80% ; 52,8 %. )

Медичний огляд в школах.

Підлягало мед. Огляду школярів 1856 (1865, 1870, 1885, 1907 в минулому та позаминулому році році), оглянуто  484 26,5% (649 34,8% ; 298 – 16 відсотків). Виявлено патології всього – 203 (343 ,157, 1047) , в тому числі вперше  6 (51, 30 120) . Хвороби органів травлення – 22 (32 23 116) , дихання – 5 (15, 7, 40) , нервовї системи  13 (19, 7, 123)   ока –  68 (81, 37,  231) , вуха –1 (5, 1, 8) . Органів кровообігу –7 (37, 17, 158) , кістково-мязової системи – 54 (82 31 131) , сечостатевої системи – 9 (31 12 72) , розлади психіки – 1 (2 ,1,  2) . Вроджені аномалії – 5 (4, 0,  6  1) ,  ендокрінної системи 11 (24 11  77) , хвороби крові та кровотворних органів – 6 (5, 5, 16) , новоутворення 0 (0, 0, 0), хвороби шкіри та підшкірної клітковини 1 (3, 5  6)  Відповідно по групах здоров’я  1 – 244 (298 145  917) , 11- 198 (299 127  711), 111 – 39 (48  24 242), 1V- 3 (4 2 9) . Відповідно дітей основної групи – 317  (397 205 1119) , підготовчої –127 (212, 65,  598) , спеціальної 38 (40 27 167) , ЛФК – 2  ( 0, 1 1) . Хоча медичний огляд остаточно не закінчений можна зоробити висновок , що його якість значно знизилась. Зменшилась кількість виявлених захворювань вперше, хоча по пробах Руф`є адаптація серцево – судинної системи дуже низька, Медичні працівники шкіл, користуючись відсутністю дерекивних окументів та інструкцій , усунулись від поточно проведення проб з нагрузками, та контролю за  проведенням уроків фізкультури. Результатом цього за кілька рків буде зниження рівня здоров`я дітей шкільного віку.

Виконання програми імунопрофілактики

Виконання річного плану по щепленнях

2016 р.             2015р.              2017             2018

Дифтерія                                        14.1               22.0                 20,1

Правець                               14.1                 22.0                20,1

Кашлюк                                         31.1                 21.0                17,1

Поліомієліт       441 (23,6 %)         21.4                42.1              18,6

Кір                                                 27.0                  37.7               37,8

Епідпаротит                                  27.0                   37,7               37,8

Вакцинація БЦЖ                           14.1                  32.9               12,0

РВ БЦЖ                                           0                     27.1               18,3

Обсяги виконувались значно краще, від аналогічног періоду 2015р, однак менше чим за 2017р.

Робота по підтримці грудного годування.

Виповнилось 1 р за даний період 45 дітям  (44, 41) ,Знаходились на виключно грудному годуванні до 6 міс –35 ( 32- 72.8% ;30- 73,1 %) до 12 міс –18- 47,3% (15 38.4% ; 24,51,0.) Знизилась активність медичних працівників по пропоганді грудного годування. При бесіді з матерями – годувальницями  бесід про збереження та значення грудного годування з ними ні в пологових стаціонарах ні вдома ніхто не проводив.

 

Робота дитячого стаціонару

Стаціонарне відділення розвернуте на 21 (16 ліжок), За рік виписано 574 (529) дітей, за перший квартал 2018 р. – 176 (168, 204)  в тому числі до 1 року- 37 (26, 56,  131). від 1 до 3 – 43 (44, 52,), 3 – 14 років –93 (98, 96, ) . Виконання ліжкоднів становить 94,3%  (88.2 %,  93,5%,) середній термін перебування  7,3 (7.3 ;9,7;  9,6).

Спад обумовлений меншою кількістю ускладнених форм ГРВІ.

Робота із соціально неадаптованими сім`ями.

Соціально неадаптовані сім’ї

Всього

З них

Багатодітні

Малоза-безпечені

батьки, що ухиляю-ться від своїх обов’язків Батьки, що зловживають алкоголем батьки, що зловжи-вають наркотика-ми

Всього сімей

 10  8   10 2   2   1 10   8  10 10  8  10    

Дітей в цих сім’ях

16  16  15 7  8   4 16  16  15 16  16 15    

В т.ч. до 1 року

           

Інвалідів

1    1 1 1       1 1         1    

З хронічними хворобами

0    2  7 0    2 0    2  7 0    2  7    

Оглянуто спеціалістами

16 16  15 7    8  4 16   16 15 16    16  15    

Проліковано амбулаторно

2  2  2 1    0    0 2    2  2 2   2 2    

Проліковано стаціонарно

1   0  1 1  0    0 1   0   1 1   0   1    

Оздоровлено в санаторіях

           

 

А) Кількість надісланих звернень в органи влади (медпрацівниками):- 1 (1, 1,  5)

Б) Вилучено дітей із сімей:- 0 ( 0, 0, 2)

В) Випадків жорсткого поводження з дітьми:- 0

Відмов від дітей в стаціонарах Котелевського району не відмічалось. Проводиться постійне взаємне інформування соціальних служб та відділів адмістрації. ЦРЛ направило     1 звернення, так само як і в минулому році.

На протязі І кварталу  2018року проводилося санаторно курортне оздоровлення. В санаторіях республіканського рівня оздоровлено –7 (6 , 18)  дитина , обласного рівня – 8 (8, 8). З цих дітеЙ  1 дитина інвалі, двоє із багатодітніх сімей. Слід вказати на малу кількість дітей направлених в місцеві санаторії. Причина – відмови батьків, які вони обгрунтовували відсутністю коштів. В кількох випадках на низький матер-іально-технічний  рівень цих закладів та суспільно економичним станом в країні.

Виходячи з вище вказаного потрібно

1.Провести заняття по вивченню протоколів  лікування захворювань, повторно опрацювати наказ № 149 , та посилити участь в його виконанні сімейних лікарів.

2.Посилити саносвітню роботу серед учнів по попередженню інфекційних та паразитарних захворювань.

3. Посилити санітарну освіту по профілактиці дитячого травматизму, раціонального харчування, здорового способу життя.

4. Провести додаткові заняття з питань невідкладної допомоги з середніми медичними працівниками, акцентуючи на практичних навичках з цього питання. Провести заняття з правил користування медичною апаратурою (пульсоксиметр, кисневий концентратор, тощо.

5 Копії довідок з аналізом по службі направляти для ознайомлення та використання в роботі в ПМСД

Педіатр ЦРЛ                            О.М.Кухарев

 

 

 

 

 

По терапевтичній службі.

Особливої уваги заслуговує серцево  – судинна патологія, яка поширена у ½ населення району і майже в 2/3 являється причиною смерті.

Показник  розповсюдженості ГХ складає  на 10 тисяч населення 2764,9  ( в 2017 році – 2800,4),   стенокардію – 930,9 (проти 926,0 в 2017 році),  ЦВХ – 727,9 (проти 716,0 в 2017 році), ІХС – 2261,5 (2244,0 в 2017 році) . Середньообласний показник розповсюдженості гіпернічної хвороби за 2017 рік складає 3825,8 на 10 тисяч населення. Районний показник розповсюдженості ГХ  нижчий за середньообласний .

В  І кварталі 2018 року відмічається зниження захворюваності на гострий інфаркт міокарду до 2,4 на 10 тисяч дорослого населення (проти 3,0  в минулому році). До 6 годин з моменту захворювання на ГІМ в стаціонар доставлено 0 хворих (в  2017році  4 хворих – 80% ), тромболітична терапія в І кв. 2018р. не проводилась, в 2017 році 2 хворим – 40 %. Рівень захворювання на інсульти – 11,1 на 10 тисяч дорослого населення (проти 7,9 в 2017 році) .  Питома вага хворих з ГПМК доставлених до 3-х годин з моменту захворювання в 2018 р. склала  35,2% (6 хворих), проти 41% (9 хворих) в 2017 році. Рівень смертності від інсультів в 2018 р. склав 24,6  на 100 тисяч дорослих проти 53,7 (9) в 2017 році. Позалікарняна смертність від ГПМК в І кварталі 2018 року 1 випадок (в 2017 році 1 випадок).

В І кварталі 2018 року коронарографічне обстеження проводилось 4 хворим.

За результатами статистичного аналізу відмічається показник смертності від захворювань системи кровообігу   41,9 на    100 тисяч дорослого населення нища минулого року – 69,6, в тому числі смертність від ЦВХ становить 12,3  проти 12,8 в 2017 році, смертність від ІХС зросла до 30,2 проти 28,2 в 2017 році.

Протягом І кварталу  2018 року в районі не зареєстровано  випадків смерті від пневмонії в працездатному віці.

Розповсюдженість цукрового діабету в районі складає 241,2 на 10 тисяч населення (проти 211,8 в 2017 році). Захворюваність на цукровий діабет в І кварталі 2018 року становить 11,1 на 10 тисяч населення проти 3,0 в 2017 році. Вперше виявлених хворих – 18, при профоглядах виявлено 13, в стаціонарних відділеннях виявлено 5 хворих. Сімейними лікарями виявлено 13 хворих з діабетом. Сімейними лікарями та фельдшерами ФАПів проводиться вимірювання глюкози крові глюкометрами у хворих, що звернулися з характерними скаргами та для контролю глікемії. Інсулінотерапію отримують 84 хворих –18,7% від загальної кількості хворих на цукровий діабет, та 1 дитина і 2 підлітки. Забезпечення інсулінами за державний бюджет.

(районний терапевт Лесько В.Р.)

 

 

 

 

 

 

 

Фтизіатрична служба.

Захворюваність на туберкульоз залишається на рівні минулого року.             За 3 місяці 2018 року  зареєстровано 1  вперше виявлених випадки  туберкульозу  та 2 рецидива, що становить 5,1 на 100 тис. населення. За аналогічний період 2017 року  було 3 випадки вперше діагностованого туберкульозу.

Випадків смертності за поточний період цього року не було, за аналогічний період 2017 року теж не було.

Провідним методом діагностики туберкульозу залишається флюорографічне обстеження. За 3 місяці обстежено 2576 осіба, що складає   218 на 1000 дорослого населення. За 3 місяці 2017 року 2646 (223/1тис. населення).

Групи ризику обстежено 262 осіб, що становить – 15%. За 3 місяців     2017 року – 309 ( 18 %).

Профілактичний огляд дитячого населення на туберкульоз проводиться за допомогою туберкулінової проби, план на 2018 рік становить 2126 дітей. Охоплено туберкулінодіагностикою 222 дітей (10,5%).                                           За аналогічний період  2017 року туберкулінодіагностику проведено 417 дітям (20%). Випадків захворювання на туберкульоз серед дітей та підлітків не зареєстровано. В минулому році за аналогічний період 1 дитина захворіла.

Охоплено бактеріоскопічним обстеженням 34 особи, виконано 59 дослідження, виявлено 2 позитивних результати. За аналогічний період 2017 року обстежено 25 осіб, проведено 47 досліджень, у  яких не виявлено  позитивних результів.

У І-му кварталі 2018 року  амбулаторно  проліковано  8 хворих.

Медичними препаратами туб кабінет забезпечений в повному обсязі.

 

Районний фтизіатр                                  Руденко В.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ультразвукові дослідження.

За І кв.  2018 року  було проведено УЗ обстежень 1559, І кв. 2017 р. – 1416 обстежень. УЗ досліджень органів черевної порожнини – 399 проти 395 2017р., виконано 72 обстеження молочної залози. Виявлено 41 фіброзно-кістозна мастопатія. Кількість УЗ досліджень серцево – судинної системи збільшилась  на 31,2 %, проведено 89 обстежень  щитовидної залози , виявлено патології  46  випадків .

При УЗД дослідженнях виявлено 5 онкозахворювань:

метастази печінки – 1 чол.;

новоутворення черевної порожнини – 0 ;

новоутворення лівої молочної залози – 1;

захворювання шийки матки – 1;

новоутвореня лівої нирки – 1;

новоутворення щитовидної залози – 1.

УЗД обстежень на апаратах,  отриманих за рахунок Світового банку в І кв. 2018 року, проведено 356.

Щитовидної залози – 27;

Молочної залози -2;

Серця – 117;

ОЧП – 95;

Нирки – 103;

Передміхурова залоза – 1;

Сечовий міхур – 4;

Інші – 7.

(лікар ультразвукової діагностики Крайник В.М.)

 

Стоматологічна служба.

В районі кваліфікована стоматологічна допомога населенню надається 6 лікарями – стоматологами.

Показник санованих серед виявлених при планових оглядах за І квартал 2018 року складає 45,5 % (в 2017 році – 41,2 %). Показник співвідношення видалених зубів до вилікуваних складає  1 : 7,1 (проти 1 : 6,1 в 2017 році), а ускладненого карієсу до неускладненого 1 : 2,5 проти 1 : 3,1 у 2017 році, кількість відвідувань на одну пломбу – 1,8 що на рівні минулого року.

Кількість санацій  в день – 4,4 (в 2017 році 4,5), кількість відвідувань у день 17,8.

Протягом І кварталу 2018 року лікарями – стоматологами оглянуто в порядку планової санації 531 дитину проти 370 за І квартал 2017 року, що на 161 дитину більше. З них потребувало санації 119 дітей – 37,5 % від оглянутих, сановано 169 дітей – 84,9 % від потребуючих.

За І квартал 2018 року з Управління праці та соціального захисту населення до ЦРЛ надійшло 769,00 грн. на зубопротезування пільгових категорій населення, а саме осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. На даний час люди протезуються. В районі функціонують 4 приватні стоматологічні кабінети, де надаються всі види стоматологічної допомоги.

 

(районний стоматолог Дудченко О.О.)

 

Інфекційна служба.

Рівень захворюваності на гострі кишкові хвороби і склав 5,0 на 100 тисяч населення (2017 році –5,1).

Не реєструвались  випадки дифтерії,  паротиту, вірусного гепатиту, краснухи. Зареєстровано 2 випадки кору.

Розповсюдженість ВІЛ – інфекції по району складає 45,8 на 100 тисяч населення проти  50,5 в 2017 році .

Протягом поточного періоду проведено  обстежень на ВІЛ – інфекцію 95 з них 20 цитотестами.  Вагітних – 35 ( з них первинно 15, повторно 20), донорам – 48, в кабінеті «Довіра» – 6, по клін. показникам – 5.

Зросла  захворюваність вітряною віспою – 19 випадків, що складає 96,8 на 100 тис. нас., проти 16 в  2017 році 80,9 на 100 тис. населення.

 

(районний інфекціоніст Товма Л.М.)

 

По лабораторній службі

За звітний період в клініко-діагностичній лабораторії було зроблено 91519 досліджень ( 2017 році – 76487).

В структурі лабораторних досліджень переважають загально-клінічні дослідження 38,5

( 2017р – 39,5 )

Питома вага гематологічних досліджень склала 32,4  ( 2017р – 31,7);

біохімічних досліджень – 20,9  ( 2017р – 18,3)

Укомплектованість лікарями становить 50 %, лаборантами – 100 %. Всі лаборанти мають вищу кваліфікаційну категорію.

Показник кількості досліджень виконаних на одну особу, що вибула із стаціонару становить – 29,9 ( 2017р – 28,2).  Кількість досліджень виконаних на 100 амбулаторних відвідувань склала – 143,5 ( 2017р – 110,0 ).

За  1 квартал 2018 року в КДЛ виконано 59 бактеріоскопічних досліджень мокротиння на КСП +,  з них 2 позитивних, показник виявлення склав – 3,3 %.

Реакцій на сифіліс РМП зроблено – 2382, з них позитивних – 1 ( 2017р – 2747, позитивних – 0 ).

Комплекс серологічних реакцій  КСР проведено 790 фізичним особам :

- стаціонарно – 635;

- амбулаторно – 155.

В КДЛ проведено 1561 цитологічних досліджень в  2017 – 1653.

Профілактичні огляди – 1251, діагностичні дослідження – 310.

Виявлено патологій при профілактичних оглядах:

-          запальний тип мазка  – 431;

-          дисплазія – 45;

-          дріжджевий грибок – 27;

-          тріхомоніаз –5;

При діагностичному дослідженні біоматеріалу виявлено патологій:

-          при цьому виявлено рак –

-          підтверджено гістологічно –

-          запальний тип мазка – 297;

-          дисплазій – 22;

-          дріжджевий грибок – 45;

-          тріхомоніаз – 3;

Навантаження на 1 штатну одиницю лікарів – 153 лаб.од., лаборанти – 156 лаб.од.

КДЛ брала участь 1 раз в міжлабораторному контролі якості.

Проводиться повірка лабораторного обладнання згідно графіка.

 

Завідуючий КДЛ ЦРЛ                                   О.Г. Зінченко

 

 

 

Рентгенологічна служба.

I квартал 2018року

I квартал 2017року

Число досліджень всього

1473

1264

ОГК (рентгенографія)

378

324

Пазухи носа

42

16

Зуби

Палатних знімків

52

2

ОГК на скопії

5

7

Шийний відділ хребта

22

16

ОЧП (рентгеноскопія)

17

7

ОЧП (рентгенографія)

31

17

Скопій ШКТ

23

7

Амбулаторним хворим

831

657

Стаціонарним хворим

187

192

 

I квартал 2018 року

I квартал 2017 року

Флюорографій всього

2197

2325

Профілактичних

1762

2024

Діагностичних

495

301

Підліткам

100

117

Амбулаторним хворим

348

244

Стаціонарним хворим

147

57

 

 

 

Висновки

  • Збільшилось число рентгенографічного обстеження за рахунок рентгенограм додаткових пазух носа, органів черевної порожнини, палатних знімків.
  • Зросла кількість рентгеноскопічного обстеження ШКТ та ОЧП
  • Зменшилось число флюорографій за рахунок профілактичних обстежень.
  • Зросло число діагностичних флюорограм
  • Всі інші показники – без значного коливання

 

Лікар-рентгенолог                                         Мохонько А.Г.

 

Служба функціональної діагностики.

На протязі І кварталу 2018 року було проведено   6506  досліджень  ( в І кварталі 2017 року 4876), показник досліджень збільшився на 1630  досліджень в порівнянні з минулим роком. В тому числі проведено ЕКГ досліджень в І кварталі 2018 року  5706  ( І кварталі 2017- 4474 ). Питома вага ЕКГ досліджень склала  87,7% від загального числа. Зросла  кількість ЕКГ обстежень проведених в амбулаторіях ЗПСМ. В І кварталі 2018 року сімейними лікарями проведено  2430   ЕКГ дослідження (проти 1917 в 2017 році).          Стаціонарним хворим проведено 1753 дослідження, в тому числі ЕКГ 1253. Показник обстеження на одного стаціонарного хворого в І кварталі 2018року  складає 1,87, що вище минулорічного (1,34). Зріс показник  кількості  обстежень на  100 амбулаторних відвідувань  10,34 проти 8,9 минулого року.

 

Фізіотерапевтична служба.

Відсоток охоплення ЛФК хворих в стаціонарі в І кварталі 2018 року 60,3  проти 61,9 в І кварталі 2017 року, що нижче  від середньо обласного показника (74,8).

 

 

Стаціонарна допомога.

Станом на 01.04.2018 року в районі функціонує 87 ліжок. Протягом І кварталу 2018 року  в стаціонарних відділеннях проліковано 924  хворих, що на 46 чол. менше, ніж за аналогічний період 2017 року (970 чол.).

Робота ліжка по району склала 93,7 при плані 85,0 (за І квартал 2017 року – 89,2). Виконані планові показники роботи ліжка: по терапевтичному відділенню  при плані – 85,0 виконано 111,5 (2017 р. –105,7 ); хірургічні ліжка – план – 85,0, виконано – 99,0  (2017 р. – 85,0 ); гінекологічні ліжка – план – 85,0, виконано – 71,3  (2017 р. –165,5), неврологічні ліжка –  план – 85,0, виконано – 11,3 (2017 р. – 87,0). Нижче нормативного показника спрацювали: ліжка патології вагітних  – план 75,0, виконано – 78,0 (49,2 – 2017 рік) та по дитячому відділенню – план – 85,0, виконано – 76,6 (2017 р. – 75,0 ).

Середній термін лікування по району склав 8,7 дня проти 8,5 в 2017 році.

 

 

 

На постійному контролі – робота із зверненнями громадян.

На виконання Закону України від 02.10.1996 року № 393/96 «Про звернення громадян», наказу Міністерства охорони здоров’я від 14.03.2008 р.  № 132 «Про забезпечення виконання Указу Президента України від                07.02.2008 р. № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення  реалізації та гарантування конституційного права на  звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», відповідного наказу ГУОЗ від 01.04.2008 року № 212 в Котелевській ЦРЛ проведено ряд заходів, спрямованих на поліпшення роботи зі зверненнями громадян, своєчасне вирішення порушених в них питань.

Для покращення роботи зі зверненнями громадян в  Котелевській ЦРЛ виданий  наказ від 07.05.2014 р. № 83 «Про створення постійно – діючої комісії по роботі зі зверненнями та скаргами громадян та про затвердження Порядків проведення особистого та виїзного прийомів громадян», Графіки прийому громадян адміністрацією ЦРЛ, керівництвом ДОЗ, районною державною адміністрацією доведені до всіх ЛПЗ району.

Згідно з наказом по ЦРЛ від 07.05.2014 року № 83 контроль за проведенням роботи зі зверненнями громадян (дотримання термінів розгляду звернень, обґрунтованістю відповідей заявникам, проведення щоквартального аналізу) здійснюється відповідальним заступником головного лікаря.

Головним лікарем та його заступниками проводиться особистий прийом громадян згідно із затвердженим графіком, яким передбачені прийоми у суботу. Протягом І кварталу 2018 року на особистому прийом звернулось 4 громадян.

Протягом І кварталу 2018 року до Котелевської ЦРЛ надійшло                   89 письмових звернень , що становить 45,3 на 10 тисяч населення ( в 2017 році – 91, що становить 42,6 на 10 тисяч населення). Значна кількість заяв – це заяви про видачу довідок про стан здоров’я, отримане лікування , для пред’явлення в інші установи (суд, центр зайнятості, управління праці, РАГС) .

Всі звернення індивідуальні. Повторних звернень в районі не зареєстровано. В 100 % випадків надано роз’яснення.

В Котелевській ЦРЛ дотримується порядок реєстрації звернень громадян та терміни розгляду звернень.

В ЦРЛ організована робота телефону «гарячої лінії» (тел. 2-12-35), який  знаходиться в приймальні головного лікаря Котелевської ЦРЛ.  За І квартал              2018 року телефонних звернень не зареєстровано.

Вимоги Указу Президента України від 07.02.2008 р. № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення  реалізації та гарантування конституційного права на  звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» в Котелевській ЦРЛ виконуються на достатньому рівні.

 

Фінансово – економічна діяльність

Бюджет загального фонду кошторису Котелевської центральної районної лікарні  на  2018 рік затверджений   в сумі 13 459 500 грн., з них медична субвенція склала 11 959 500 грн. та кошти місцевого бюджету в сумі 1 500 000 грн., які відповідно до Закону «Про Державний Бюджет України на 2018 рік» передбачені    на оплату енергоносіїв та комунальних послуг.  Затверджені видатки на 2018 рік  зросли на суму  2 799 420 грн. проти  затвердженого плану на 2017 рік (було 10 660 080 грн.) та на  суму  788 398 грн. складають менше  від затвердженого плану з урахуванням змін  на кінець 2017 р. (на кінець 2017 року план асигнувань загального фонду кошторису  склав 14 247 898 грн.)

Рішенням  сесії Котелевської районної ради від 2 березня 2018 року  центральній районній лікарні за рахунок вільного залишку  бюджетних коштів районного бюджету виділено додаткових коштів в сумі 1 207 400 грн., розподілено залишок коштів медичної субвенції станом на 1 січня 2018 року в сумі 13 254 грн., за рахунок іншої субвенції селищної ради  надійшло  25000 грн., всього надійшло додаткових коштів  в сумі 1 245 654  грн.

З вказаної суми    кошти  загального  фонду кошторису складають  689 654 грн., з них передбачено :

200 000 грн.- на оплату праці з нарахуваннями;

38000 грн.- на виконання районної Програми  підтримки соціально-вразливих верств населення Котелевського району 2016-2020 роки « ТУРБОТА» на стаціонарне та амбулаторне лікування  ветеранів війни, учасників АТО, інвалідів, дітей-інвалідів та малозабезпечених громадян та на оплату пільгового зубопротезування учасників АТО та членів їх сімей;

33600 грн. – на заготівлю донорської крові;

267200 грн. – на проведення поточного ремонту та на оплату послуг;

42000 грн. – на придбання медикаментів;

108 854 грн .-  на придбання скрапленого газу, бензину та інших матеріалів.

Інших коштів спеціального фонду ( кошти бюджету розвитку) надійшло в сумі 69000 грн.

На виконання «Програми забезпечення службовим житлом медичних працівників з вищою медичною освітою на 2017-2018 роки» для придбання службової квартири лікарю виділено 487000 грн.

План асигнувань загального фонду кошторису на 2018 рік  з урахуванням змін станом на 1 квітня 2018 року склав 14 149 154 грн.

План на вказаний  період  ( 1 квартал) з урахуванням змін затверджений в сумі 4 645 354 грн. Профінансовано з початку року в сумі 2 951 117 грн. Процент виконання на вказаний період складає 63,5.

Структура видатків  загального фонду  кошторису ЦРЛ станом на 01.04 2018  слідуюча :

Оплата праці і  нарахування на заробітну плату складають 11 532 660  грн. або 81,5 % від суми кошторисних призначень , на оплату комунальних послуг заплановано 1 500 000 грн. або 10,6 %  кошторису,  на  придбання медикаментів –  248 300 грн. або 1,8 %,  видатки  на продукти харчування складають 51 300 грн. або 0,4 %, оплата пенсій та пільгові медикаменти – 172520 грн. або 1,2 %, інші видатки ( придбання предметів, матеріалів, оплата послуг, оплата видатків на відрядження) – 644 374 грн. або 4,5 %. Тобто, як і в попередні роки, значна частка , а саме 92,1 % всіх кошторисних призначень закладу йде на виплату заробітної плати   та на оплату  енергоносіїв.

 

 

По коштах спеціального фонду установи:

- за даними  “Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги” (форми 4-1м)  на 2018 рік затверджено кошторисних призначень в сумі  380 960 грн. , надійшло коштів за звітний період  в сумі  168 595 грн., касові видатки склали 100 182  грн. Залишок коштів на початок року 49 485 грн., на 01.04.2018  – 100 182  грн.);

Зміни по спеціальному фонду кошторису «Плата за послуги, що надаються бюджетними  установами згідно з їх основною діяльністю» за звітний період  не вносилися.

- за даними  “Звіту про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень” (форми 4-2м)  на 2018 рік  затверджений  план видатків в сумі 101 888  грн., надходження склали  105 028  грн., касові видатки становлять 101 888 грн.  (залишок коштів на початок року 8 456 грн., на 1 квітня п. р.  – 11 596 грн.);

Протягом  звітного періоду   за  «Іншими джерелами  власних надходжень» зміни до кошторису вносилися в зв’язку з надходженням благодійної допомоги в  натуральній формі .

- за даними “Звіту про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду” (форма 4-3м)  станом на 1 квітня 2018 року затверджений план  в  сумі 487 000  грн. на .    Протягом першого кварталу фінансування  та  касові видатки не проводились.      

Всього  протягом звітного  періоду  також надійшло позабюджетних коштів в сумі 273 623 грн. що становить    1,9 %  від затверджених бюджетних призначень на 2018 рік.   З розрахунку на 1 жителя району це складає  13 грн. 95 коп.

Так , як фінансове забезпечення нашого закладу обмежене,   ми будемо і  надалі проводити роботу по збільшенню позабюджетних надходжень.

Станом на 1  квітня  2018 р.    заборгованість з виплати заробітної плати працівникам  та за спожиті енергоносії відсутня.

Коментарі зачинено.